Политика за поверителност и защита на личните данни

От 25 май 2018 година за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за политика за поверителност и защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Като отговорна компания, ние от fitnesidobavki.com винаги сме следвали всички законови изисквания и регламенти и взехме необходимите мерки, за да отговаряме напълно на новия европейски регламент.

По-надолу в публикацията ще откриете Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В нея сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни.

Информация относно Администратора на лични данни и Доставчик на услугата (продажба на стоки):

 • Наименование: ”Фитбо” ЕООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 205467337
 • Седалище и адрес на управление: град Казанлък, ул. Стефан Караджа 1, вх. Б, ет. 1, ап. 10
 • Данни за кореспонденция: град Казанлък, ул. Стефан Караджа 1, вх. Б, ет. 1, ап. 10
 • E-mail: [email protected]
 • Телефон за контакт: 0887 499 377
 • Интернет страница: fitnesidobavki.com

Информация относно компетентния надзорен орган:

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: град София 1592, булевард „Професор Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02/ 915 3 518
 • Email: [email protected], [email protected]
 • Интернет страница: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

Чл. 1. ”Фитбо” ЕООД събира и обработва лични данни, за да могат Ползвателите да имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
а. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
б. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
в. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
г. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
д. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
е. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
ж. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
з. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

Чл. 2 (1) ”Фитбо” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с закупуването на стоки от нас и за следните цели:

а. създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност за осигуряване на услугите ни
б. регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – fitnesidobavki.com
в. счетоводни цели
г. статистически цели
д. изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата и други
е. подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за нови продукти, които могат да са от интерес за Вас
ж. комуникация с Вас и за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми

(2) При обработването и съхранението на личните данни, ”Фитбо” ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си законови интереси:

а. изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

”Фитбо” ЕООД обработва и съхранява следните видове лични данни:

Чл. 3 (1) ”Фитбо” ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

а.

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име, презиме и фамилия, електронна поща, държава, област, община, град, село, телефон).
 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ”Фитбо” ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

б.

 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ”Фитбо” ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

в.

 • Други данни, които ”Фитбо” ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, ”Фитбо” ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

г.

 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за покупко-продажба на стоки.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между ”Фитбо” ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(2). ”Фитбо” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

а. разкриват расов или етнически произход;
б. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
в. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3). Личните данни са събрани от ”Фитбо” ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(4.) ”Фитбо” ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни:

Чл. 4. (1). ”Фитбо” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, ”Фитбо” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2). ”Фитбо” ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ”Фитбо” ЕООД или друго.

(3). ”Фитбо” ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване:

Чл. 5. (1). ”Фитбо” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2). ”Фитбо” ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни:

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:

Чл. 6. (1.) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ”Фитбо” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2). ”Фитбо” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3). С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп:

Чл. 7. (1). Вие имате право да изискате и получите от ”Фитбо” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2). Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3). ”Фитбо” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4). Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ”Фитбо” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване:

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до ”Фитбо” ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“):

Чл. 9.(1). Вие имате правото да поискате от ”Фитбо” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ”Фитбо” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

а. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
б. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
в.Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
г. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
д. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ”Фитбо” ЕООД;
е. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2). ”Фитбо” ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

а. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
б. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
в. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
г. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3). За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през Вашия профил или писмено искане, изпратено до ”Фитбо” ЕООД. Вие трябва да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на ”Фитбо” ЕООД.

(4). ”Фитбо” ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване:

Чл. 10. Вие имате право да изискате от ”Фитбо” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

а. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ”Фитбо” ЕООД да провери точността на личните данни;
б. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
в. ”Фитбо” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
г. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ”Фитбо” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост:

Чл. 11. (1). Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ”Фитбо” ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от ”Фитбо” ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация:

Чл. 12. Вие можете да поискате от ”Фитбо” ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ”Фитбо” ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение:

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ”Фитбо” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:

Чл. 14. (1) Ако ”Фитбо” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2). ”Фитбо” ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

а. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
б. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни:

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби:

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20. (1). Когато възлагате на ”Фитбо” ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, ”Фитбо” ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, ”Фитбо” ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. ”Фитбо” ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай ”Фитбо” ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на ”Фитбо” ЕООД в този случай се ограничава до:

 • съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия
 • предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.