Ендоканабиноидна система

Едноканабиноидната система представлява комуникационна система, която служи при осъществяване на връзката между мозъка и тялото. Междувременно в резултат на по-задълбочени изследвания е разкрито истинско множество от функции и механизми, свързани преди всичко с усещанията като настроение или чувство за болка. Отскоро се проучват също така не само здравословните аспекти на растението марихуана, но и възможните полезни взаимодействия между собствените телесни ендоканабиноиди и тези на растението канабис. Вече са налице и първите обнадеждаващи резултати, които ни навеждат на мисълта, че човечеството е на път да открие нов начин за лечение на множество заболявания.

Какво представлява ендоканабиноидната система?

Представката „ендо“ е съкратена форма на думата „ендоген“, което всъщност означава „произхождащ от организма“ или „произведен в организма“, като под организъм се разбира цялата съвкупност от клетки и тъкани. „Канабиноиди“ са група от съединения, които активират ендоканабиноидната система.

Представете си, че клетъчните рецептори в тялото са поредица от къщи, като всяка от тях има по един комплект от ключове. Тези ключове за рецепторите са химични молекули наречени „агонисти“. Всеки път, когато един агонист се прикрепи към даден клетъчен рецептор, той препраща сигнал и дава определено нареждане на клетката. Ендоканабиноидната система се състои от два първични клетъчни рецептора – СВ1 и СВ2. Агонистите или ключовете за тези рецептори са всъщност канабиноидите, които се произвеждат в тялото, но също така и канабиноидите, които попадат в тялото от външната среда, като например тези от CBD маслото.

Често погрешно се смята, че ендоканабиноидните рецептори се намират изключително и само в мозъка. Това не е съвсем вярно, тъй като те могат да се открият и в някои жлези, а също така и в имунните клетки. Функциите на рецепторите се състоят основно в това да поддържат баланса в организма и да следят за правилното протичане на хомеостазата.

Как функционира ендоканабиноидната система?

В действителност не се знае достатъчно как ендоканабиноидната система си взаимодейства с канабиноидите от растението канабис. Фактът обаче, че в тялото има разположени съответните рецептори може да доведе до множество предположения относно техните функции. Предполага се, че СВ2 рецепторите имат важно значение за имунната система. От друга страна се счита, че СВ1 рецепторите са свързани с функциите на паметта и двигателната система.

Ендогенните „собствени“ канабиноиди се отделят от постсинаптичните нервни клетки и въздействат върху така наречените неврони. В зависимост от това колко трансмитера са освободени, може да се установи какъв ще бъде размерът на въздейстивето. Така активността на трансмитерите може да се понижи, увеличи или потисне. Въз основа на актуални проучвания се налага заключението например, че СВ1 рецепторите са необходими за да могат да бъдат заличавани спомени за негативни преживявания. Това донякъде може да обясни и защо в последно време се появяват множество лични свидетелства, които сочат облекчаване на симптомите при страхови неврози и подобни отклонения.

Последните проучвани не се ограничават само около проблемите при страхови състояния, но са на път да докажат, че канабиноидите имат широко приложение и при болки, смущения на съня и нарушения на апетита. В последно време все по-засилено се изследват и техните способности да въздействат върху раковите клетки и възникването на дадено раково заболяване, и най-вече техните лечебни способности.

История на канабиноидите.

Това че растението канабис има лечебни свойства се е знаело още от древните египтяни и други древни народи, които са го консумирали и са наблюдавали отражението му върху организма. Тогава то се е възприемало най-вече като болкоуспокояващо лекарство. Към настоящият момент разпространението и употребата на канабис е криминализирано.

Вече се знае, че зад лечебните свойства на растението се крият канабиноидите, които след прием се откриват от ендоканабиноидната система. За пръв път едва през 1992 са изолирани и синтезирани първите субстанции, които са в състояние да се свързват с СВ1 рецепторите. В следващите години са открити още няколко вещества, които предизвикват подобни реакции и са в основата на продължаващия засилен интерес към темата.

Едноканабиноиди.

Канабиноидидите, които се произвеждат естествено в организма се наричат ендоканабиноиди. Те се образуват в телесните мастни киселини като Омега-3. Двата най-големи ендоканабиноида, които са открити към днешна дата са анандамид и арахидоноил глицерин 2-AG.

Анандамид е първият открит канабиноид. Неговото име произлиза от думата „ананда“ на санскрит, която означава блаженство. Той се съдържа в най-големи концентрации в мозъка. Арахидоноил глицеринът също се открива в най-големи количества в мозъка.

Тези ендоканабиноиди се наричат краткосрочни невротрансмитери, понеже се синтезират само тогава, когато тялото сигнализира, че има неотложна нужда от тях. След освобождаването си те се бързо се разграждат от ензимите амидхидролаза и моноацил-глицерин липаза. Съществуват и други ендоканабиноиди като ноладинетер, виродамин и Н-арахидоноил допамин. Тяхната роля в организма все още не е напълно установена.

Тялото произвежда ендоканабиноиди за да задейства важни фунции и поведенчески модели. Според Итън Русо – старши съветник в GW Pharmaceuticals, понижените нива от канабиноиди в организма могат да бъдат предпоставка за множество видове заболявания. Липсата на канабиноиди може също така да доведе до хронични болки и фибромиалгия, които са пряко свързани с ендоканабиноидната система.

Екзогенни канабиноиди.

Екзогенните канабиноиди са противоположност на ендоканабиноидите. Те се приемат от външната среда, като например чрез канабис или производни от канабиса продукти. Характерно за тях е, че се задържат в организма продължително време. По този начин те имат много силно въздействие върху активацията на ендоканабиноидната система.

Най-известните екзогенни канабиноиди са производните от растението канабис – THC и CBD. Множество изследвания доказват, че THC се свързва директно и с двата рецептора СВ1 и СВ2 като ги задействат по начин, по-който се активират и от съответния ендоканабиноид. THC въпреки своите полезни качества има и психотропно въздействие, поради което е забранена субстанция в повечето държави.

CBD в действителност не се свързва с никой от споменатите рецептори, а действа по-скоро като вещество потискащо ензима амидхидролаза, при което се забавя разграждането на анандамида, един от най-важните за организма ендоканабиноиди. Резултатът е натрупване на анандамид в мозъка.

Що се отнася до THC, отдавна е известно неговото психотропно действие върху организма, но CBD също има полезно психологично въздействие, като отскоро активно се изследват и неговите медицински качества. Знае се, че CBD помага при лечението на някои тежки заболявания като възпиране на растежа на туморите, профилактика и лечение на различни инфекции, при безпокойство, диабет, шизофрения, ревматиден артрит, епилепсия, заболявания на сърдечно-съдовата система, психози, мускулни болки и много други.

Изследвания върху ендоканабиноидната система.

Въпреки че изследванията на ендоканабиноидната система са все още на съвсем крехка възраст, те са многообещаващи от гледна точка на употребата на канабиноиди при лечението на редица болести. Особено интересни са проучванията на канабидиол и THC при пациенти страдащи от епилепсия и безпокойство. Резултатите от тях сочат, че мекото активиране на ендоканабиноидната система има лечебен потенциал за хора страдащи от психологични заболявания.

В Бразилия през 2011 е изследвано въздействието на канабидиол върху ендоканабиноидната система. Част от участниците са получавали 600мг канабидиол преди да държат реч пред публика. Въпреки че всички са твърдели, че имат притеснения за изява пред публика е наблюдавано осезаемо по-ниско нервно напрежение или страх. Съгласно проучването „една единствена доза CBD има многообещаващо терапевтично действие при третиране на страхови смущения.“

Ендоканабиноидната система очевидно е силно обвързана и със успешното лечение на епилепсия. Съгласно анализ в резултат от над 199 изследвания относно действието на CBD при епилепсия, се съобщава, че за над две трети от участниците е наблюдавано разреждане на честотата на епилептичните пристъпи. Резултатите от подобни изследвания ни дават надежда, че канабиноидите имат реален медицински потенциал.