Гинко Билоба

Гинко Билоба е естествен лек при различини неврологични заболявания и служи за подобряване на паметта.

Гинко Билоба е естествен лек при различини неврологични заболявания и служи за подобряване на паметта.

В Източна Азия различни части от растението Гинко Билоба се използват от векове насам за приготовление на чай, различни закуски, но и като средство за лечение на различни заболявания. Днес в Европа също се произвеждат стандартизирани екстракти от Гинко Билоба чрез контролирано производство, които се предлагат като всепризната хранителна добавка без странични действия при различни терапии, а в някои случаи и като тяхна алтернатива. Добавките на основата на Гинко се използват най-често за подобряване на паметта, при лечение на проблеми с кръвообращението и като профилактика и терапия при мигрена.

Какво представлява Гинко Билоба?

Гинкото е дървесен вид, който произлиза от Китай, който се числи към един единствен клас Ginkoobsida. То е единствен представител от рода си. Всички представители от тази растителна група са изчезнали. Към настоящият момент от тях се откриват многобройни фосили, които доказват общият им произход.

Дървото Гинко Билоба днес е широко разпространено по целия свят като декоративно растение. Въпреки това биолозите дълго време не са били единодушни относно класификацията на вида, затова то заема специално място в биологичната систематика и таксономия. Въпреки че листата му са широки, в биологичната систематика заради семепъпките си то се причислява към иглолистните видове.

История на лечебното растение Гинко Билоба.

В Източна Азия плодовете, цветовете и листата на дървото Гинко се използват от повече от 2 000 години като храна и лекарствено средство. Това е и една от причините култивираните популации да се състоят основно от женски растения, тъй като само те имат в семената си ядки, които могат да се консумират. В Епропа и САЩ ядките от Гинко така и не успяват да се наложат като храна поради неприятния им мирис.

Ядките са доста популярни единствено в Япония, където се използват като добавка към различни рецепти или пък се пекат като мезе към сакето. Като средство за лечение те се използват повече в традиционната китайска медицина. Вследствие на опита от Китай е доказано, че приемът в особено големи количества от ядките може да доведе до натравяне поради съдържащото се в тях активно вещество 4-метоксиперидоксин.

Действие на Гинко Билоба.

Веществата, които днес се използват за производството на хранителни добавки или лекарства, се съдържат и добиват основно от листата на растението. Основните съставки са флавоноидите, гинколидите, билобалид, гинколови киселини и гинко-токсини. Не всички от изброените имат необходимото полезно действие, затова при производството на различни препарати от Гинко Билоба те подлежат на допълнителна преработка и обогатяване.

Най-важните активни вещества от дървото са гинколидите. Известни са 5 различни гинколида: A, B, C, J и M, от които А и В се счита, че действат потискащо на възпалителните процеси причинени от активността на съответните сигнални вещества.

С най-високи концентрации са флафоноидите кепмферол, кверсентин и изохамнетин. Кемпферолът е фитоестоген, който се открива също в червеното грозде, грейпфрутите и други растителни продукти. Той притежава противовъзпалително, кардио- и неврозащитно действие.

Кверсентинът се открива в множество видове плодове и зеленчуци, който обаче по време на термична обработка бива унищожен. Той има мощно антиоксидантно действие и служи за отстраняване на свободните радикали. Освен това той потиска ензима ксантиоксидаза, който стимулира появата на подагра.

Изохамнетинът е вид гликозид и метаболит на кверсентина. Той също притежава антиоксидантно действие. Към момента се изследва и неговото антиканцирогенно действие свързано подсилването на апоптозата на раковите клетки.

Основното действие на флавоноидите, които между другото в качеството си на вторични метаболити придават характерния цвят на много видове плодове и зеленчуци, имат функцията на естествен механизъм за отстраняване на свободните радикали от човешкото тяло. Флавоноидите в ролята си на естествени антиоксиданти представляват химични съединения, които притежават способността да неутрализират реактивните радикали. Реактивните радикали са тези атоми и молекули, които причиняват огромни вреди на човешкото тяло.

Друго важно вещество в Гинко Билобата е билобалида, който се формира чрез биосинтеза по начин подобен на гинколидите. Той освен силен оксидант има и съдоразширяващо действие, което е резултат от освобождаването на азот.

Гинко Билоба при деменция.

Деменцията е заболяване, което се характеризира чрез различни неврологични и психиатрични състояния, които първоначално се проявяват чрез загуба на когнитивните способности. На по-късен етап болестта прогресира до личностна промяна, загуба на способността на човек да се самообслужва след поява на силни двигателни затруднения, загуба на паметта и възможностт за изразяне.

Множество клинични изследвания недвусмислено доказват, че екстактите от Гинко Билоба могат да помогнат да се минимизират поне няколко рискови фактора при дементно болните. Тези стандартизирани препарати притежават способността да се свързват със кислородните радикали и стимулират кръвообращението.

Гинко Билоба при вертиго.

Вертигото не е точно заболяване, а по-скоро симптом, който може да се прояви в резултат на множество други заболявания. Този симптом се характеризира със загуба на равновесието, което оставя усещането, че всичко около нас се върти или люлее.

Смущенията при запазване на равновесието могат да бъдат лекувани и чрез екстракти от Гинко Билоба като допълнителна опция към вече провеждащо се лечеине. Съгласно различни изследвания с в контролирани групи пациенти, разделени на приемащи плацебо и приемащи реален екстракт, са потвърдени позитивните ефекти.

Гинко Билоба при тинит.

Тинитът представлява продължително или редовно повяващ с шум в ушите, който не се дължи на някакъв звуков източник. Различават се два вида тинит. Единият вид, обективният тинит може да бъде измерен и чут, а другият, субективният и може да бъде чут единствено от засегнатия. Обективният се дължи често на шумове в резултат на кръвообращението в артериите на вътрешното ухо, на запушване на кръвоносни съдове или пък напрежение в мускулатурата на средното ухо.

Научни доказателства за ефикасността на екстрактите от Гинко Билоба при лечение на тинит все още са недостатъчни и противоречиви и не могат да бъдат използвани като препоръка за терапия. Все пак при пациенти страдащи от деменция или Алцхаймер се е наблюдавало значително подобрение на симптоматиката на тинит.

Гинко Билоба при главоболие или мигрена.

Главоболието и мигрената са числят към най-често срещаните смущение на нервната система. Почти всеки е бил засегнат поне веднъж през живота си. Едно толкова банално обаче остро протичащо проявление на главоболие може съществено да повлияе на качеството на живота. Това е важи особено в случаите, когато атаките се превърнат в хронични и интензитета на болките е особено висок.

Класическата мигрена е съпътствана от така наречената аура. Тя представлява неврологичен дефицит, който е с кратка продължителност и след края на атаката изчезва напълно. Той може да се прояви чрез загуба на зрението съпътствано от поява на проблясъци в очите. Предполага се, че тези симптоми се дължат на нарушение в кръвообращението в главните кръвоносни съдове на мозъка.

Лекарствени средства на базата на Гинко Билоба се използват широко за профилактика и терапия при главоболие. Няколко клинични изследвания потвърждават ползите на Гинко екстрактите при профилактиката на атаките на мигрена. Въпреки това предстоят много изследвания с много по-голям брой участници, за да бъдат окончателно потвърдени първоначалните резултати от приложените вече терапии.

Гинко Билоба при депресии.

Депресиите са психологично състояние, което се проявява с понижено настроени, липса на желание да се върши каквото и да било, липса на всякакви интереси и липса на удоволствие. То не може да се бърка с нормалните състояние на траур или липса на настроение. То е общо „усещане за липса на усещания“.

Дали Гинко Билоба може да допринесе за подобряване на състоянието при депресии в качеството си на допълнение къв вече провеждана медикаментозна и психотерапевтична терапия не е изяснено напълно. Ефикасността на Гинко при заболявания в невро- психиатричиния спектър се изследва интензивно едва през последните години. При по-възрастни пациенти, които освен това са страдали и от когнитивни проблеми, се е наблюдавало подобрение на състоянието.

Дозировка на Гинко Билоба.

Не същестува универсална дозировка при прием на Гинко Билоба, тъй като тя зависи от причините за употребата му, от вида на заболяването или пък от някои строго индивидуални фактори.

Препоръчителната доза при Алцхаймер и деменция е от 120 до 240мг сух екстракт от Гинко разделен на 3 приема дневно. Целият цикъл е с продължителност от най-малок 8 седмици.

При тинит се препоръчва прием на 120 до 160мг дневно. Дневната доза следва да се раздели на 3 приема като целият цикъл трябва да е с продължителност от миминум 8 седмици.

При проблеми с кръвообращението се препоръчва прием на 240мг Гинко екстракт дневно, разделен на 3 приема. Цикълът трябва да бъде с продължителност най-малко от 6 седмици.

При главоболие и мигрена се препоръчва прием на 120 до 160мг Гинко, разделен на два до три приема. Продължителността на цикъла е 6 седмици.

При депресии Гинко се използва като допълнение към вече провеждана терапия. Дозировката при това заболяване се определя на 240мг дневно в продължение на 6 седмици.